Evaluarea Riscurilor

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman

Evaluarea Riscurilor

Exista multe instrumente si metodologii de evaluare a riscurilor care pot ajuta intreprinderile si organizatiile sa evalueze riscurile lor pentru sanatate si securitate. Alegerea metodei depinde de conditiile locului de munca, de exemplu, numarul de lucratori, tipul de activitati si echipamente, caracteristicile specifice ale locului de munca si alte riscuri specifice.

Listele de control sunt cel mai frecvent instrument de evaluare a riscurilor, reprezentand un instrument util care ajuta la identificarea pericolelor. Alte tipuri de instrumente de evaluare a riscurilor: ghiduri, documente de orientare, manuale, brosuri, chestionare si �instrumente interactive� (programe informatice gratuite, inclusiv aplicatii care se pot descarca si care de obicei sunt specifice pentru anumite sectoare). Aceste instrumente pot fi generice sau specifice pentru anumite domenii sau riscuri.

Detalierea serviciilor:

Evaluarea riscurilor se realizeaza pentru fiecare loc de munca in parte, si presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman. Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem analizat.�In urma acestei evaluari se elaboreaza planul de prevenire si protectie.

Punctul de plecare in optimizarea activitatii de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale intr-un sistem il constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv.

Indiferent ca este vorba de un loc de munca, un atelier sau o intreprindere, o asemenea analiza permite ierarhizarea riscurilor in functie de dimensiunea lor si alocarea eficienta a resurselor pentru masurile prioritare.

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman. Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem analizat.

Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja in standardele europene (CEI 812/85, respectiv EN 292-1/1991, EN 1050/96) si sta la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practica. Astfel, SR EN 292-1/1996, preluat in Romania dupa standardul european amintit, in capitolul 6 precizeaza ca factorii ce trebuie luati in considerare la evaluarea riscului sunt probabilitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii si gravitatea maxima previzibila a leziunii sau afectarii sanatatii.

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca contine urmatoarele prevederi care vizeaza obligativitatea evaluarii riscurilor:

  • Angajatorul are obligatia �sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca� (art. 7, alin. 4, lit. a).
  • Angajatorul are obligatia �sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice� (art. 12, alin. 1, lit. a).

De asemenea, prin prevederile art. 13, lit. b, Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca stabileste faptul ca, pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia �sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii�.

In conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, pct. 1 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, prima dintre activitatile de prevenire si protectie desfasurate in cadrul intreprinderii si/sau unitatii este reprezentata de �identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru�. Pentru facilitarea indeplinirii obligatiilor legale ale angajatorilor in domeniul evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala au fost concepute si sunt utilizate in prezent un numar relativ mare de metode.

Din multitudinea de metode utilizate pe plan mondial si national pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, in cadrul acestei lucrari s-a optat pentru utilizarea metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucuresti. Aceasta metoda a fost avizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in anul 1993, reavizata in 1996, editata in 1998 si reeditata in 2002.

Metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. Bucuresti face parte din categoria metodelor analitice, semicantitative si consta, in esenta, in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de munca) cu ajutorul unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pentru fiecare factor de risc in parte, pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxime previzibile. Nivelul de risc global, pe loc de munca, se determina ca medie ponderata a nivelurilor de risc partiale, astfel incat compensarile sa fie minime. Nivelul de securitate rezulta indirect, fiind invers proportional cu nivelul de risc.

Aplicarea metodei se finalizeaza cu doua documente centralizatoare pentru fiecare loc de munca: fisa de evaluare a riscurilor si fisa de masuri propuse. in prima fisa se inscriu factorii de risc identificati, parametrii de cuantificare ai acestora, consecinta maxima previzibila, clasele de gravitate si frecventa, nivelul de risc pentru fiecare factor de risc in parte si nivelul de risc global pe loc de munca. Fisa a doua contine masurile tehnice si organizatorice necesare pentru combaterea actiunii fiecarui factor de risc de la locul de munca evaluat, ierarhizate in functie de nivelurile de risc, incepand cu nivelurile foarte mari (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).

Intocmirea unui dosar care va cuprinde in conformitate cu legislatia in vigoare mai multe documente, respectiv:

  • decizii de organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca pe locurile de munca.
  • normative de acordare a echipamentelor individuale de protectie si lucru precum si de materiale igienico-sanitare;
  • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent de accidentare (inclusiv semnalizare);
  • tematici pentru toate fazele de instruire a angajatilor (LA ANGAJARE SI PERIODICA);
  • instructiuni specifice de protectia muncii pentru fiecare loc de munca sau activitate;
  • regulamentul de ordine interioara, inclusiv obligatia de a cunoaste si de a respecta instructiunile de sanatate si securitate in munca;
  • act aditional la fisa postului, cu obligatiile lucratorilor de cunoastere si de respectare a masurilor de securitatea muncii.
Vladievs - solutii eficiente

Solutiile noastre privesc orice tip de companie, din orice domeniu. Sunt complete, la zi si dedicate sigurantei dumneavoastra.

 
Pentru orice buzunar

Costurile ce tin de serviciile furnizate de noi sunt garantate ca preturi minime pentru o eficienta maxima. Scapati de grija chieltuielilor nefondate.