Securitatea Muncii

Nerespectarea normelor de securitatea muncii, lipsa instructajului sau a echipamentelor de protectie si securitate in munca poate provoca accidente mortale

Organizarea activitatii de SSM

Accidentul de munca afecteaza integritatea fizica a angajatului dar si bunul mers al activitatii companiei. Incapacitatea de munca temporara sau definitiva a salariatului poate aduce cheltuieli suplimentare neprevazute, amenzi previzibile, foarte consistente (pana la 10.000 lei!) sau chiar privare de libertate (3 ani!).

Securitatea si sanatatea in munca reprezinta un drept fundamental al tuturor participantilor la procesul de munca, astfel dreptul la munca in Romania nu numai ca este consacrat ca un drept fundamental cetatenesc, dar el se afla in stransa corelatie cu dreptul la protectie sociala al angajatilor, care include si securitate si sanatate in munca si care este garantat. Integrarea securitatii si sanatatii in munca in procesul de munca este un principiu clar exprimat in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, care prevede ca la locul de munca �obligatia si raspunderea pentru masurile de securitate a muncii revine persoanelor cu atributii de organizare si conducere a proceselor de munca.�

Detalierea serviciilor:

Consultanta in calitate de SERVICIU EXTERN SSM

Consultanta privind� activitati de prevenire si protectie �n domeniul securitatii si sanatatii �n munca, conform� prevederilor art. 8 (4) din Legea nr. 319/2006 si ale art.14, lit.d)� din HG. 1425/2006 (Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006).

Desfasuram urmatoarele activitatile de prevenire si protectie, stipulate la art. 15 (1) din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006:

 • Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie.
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru.
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii �n munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza �n fisa postului, cu aprobarea angajatorului.
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii�si/ sau unitatii.
 • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006� si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui.
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locurile de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie.
 • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de HG, emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile.
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108 - 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.
 • Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din societate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.
 • Colaborarea cu lucratorii si/ sau reprezentantii lucratorilor din societate, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca.
 • Urmarirea actualizarii planului de avertizare a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare.
 • . Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori, inclusiv cu cele incheiate cu angajatori straini.
 • Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
Vladievs - solutii eficiente

Solutiile noastre privesc orice tip de companie, din orice domeniu. Sunt complete, la zi si dedicate sigurantei dumneavoastra.

 
Pentru orice buzunar

Costurile ce tin de serviciile furnizate de noi sunt garantate ca preturi minime pentru o eficienta maxima. Scapati de grija chieltuielilor nefondate.