Stiri

Informatia este cea mai puternica arma. Dorinta de a fi mereu la curent cu cele mai noi stiri in domeniu ne face sa oferim constant cele mai exigente si profesioniste servicii in Cultura Managementului Securitatii angajatilor

21
Ian

Intrebare:

Unde trebuie depuse documentele pentru reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite ce se acorda conform H.G. nr. 1.274 din 18 decembrie 2012? La Inspectia Muncii - Bucuresti, sau la Inspectoratele teritoriale de munca?

Raspuns:

Conform art. I din H.G. nr 1.274/2012 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se acorda de catre Inspectia Muncii.

Prin urmare, documentele pentru reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, valabile pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, vor fi depuse la Inspectia Muncii, si nu la inspectoratul teritorial de munca, asa cum se proceda pana la data modificarilor introduse de H.G. nr. 1.274/2012.

Documentele pot fi depuse la Inspectia Muncii in termen de maximum 60 de zile de la data solicitarii de reinnoire a avizului de incadrare in conditii deosebite.

In perioadele 15-30 iulie si 1-15 decembrie 2013, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare privind modul in care au realizat masurile prevazute in vederea normalizarii conditiilor de munca Inspectorii de munca vor efectua verificari in vederea stabilirii conformitatii celor declarate, ale caror rezultate vor fi transmise Inspectia Muncii.

De asemenea, in situatia in care, in termen de 45 de zile de la constatarea contraventiei privind nerealizarea masurilor din planul de prevenire si protectie, angajatorul nu realizeaza masurile dispuse in urma controlului, inspectoratul teritorial de munca poate propune Inspectia Muncii anularea avizului de incadrare a locurilor de munca. in conditii deosebite.

Pana la data modificarilor introduse de H.G nr. 1.274/2012, inspectoratul teritorial de munca. era cel care anula avizul de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.

14
Ian

Ce masuri trebuie sa luati in cazul producerii de accidente, incidente sau urgente legate de prezenta unor agenti chimici periculosi

In vederea protejarii securitatii si sanatatii lucratorilor dvs. impotriva accidentelor, incidentelor si urgentelor legate de prezenta unor agenti chimici periculosi la locul de munca, trebuie in primul rand sa stabiliti masuri sau planuri de actiune care pot fi aplicate atunci cand se produce un asemenea eveniment. Aceste masuri sau planuri de actiune trebuie sa includa exercitii de protectie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum si asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

Trebuie sa asigurati sistemul de avertizare si alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenta unui risc crescut pentru securitate si sanatate, pentru a permite o reactie adecvata si pentru a intreprinde imediat actiuni de remediere, precum si operatiuni de asistenta, evacuare si salvare, daca este nevoie.

Trebuie sa asigurati disponibilitatea informatiilor cu privire la masurile aplicabile in caz de urgenta care implica agenti chimici periculosi.

Aceste informatii vor include:

- notificarea prealabila a pericolelor legate de activitatea profesionala;

- masurile de identificare a pericolelor;

- masurile de precautie, astfel incat serviciile de urgenta sa isi poata pregati propriile proceduri de interventie si masuri de precautie;

- toate informatiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot aparea atunci cand se produce un accident ori o situatie de urgenta.

Daca are loc un eveniment legat de prezenta unor agenti chimici periculosi la locul de munca, pentru a readuce situatia la normal trebuie:

- sa aplicati masurile necesare pentru remedierea situatiei cat mai rapid posibil;

- sa permiteti sa lucreze in zona afectata numai lucratorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparatiilor si a altor operatiuni necesare.

Atat timp cat situatia de pericol se mentine, lucratorilor care vor actiona in zona afectata trebuie sa le asigurati imbracaminte de protectie potrivita, echipament individual de protectie, echipament special de securitate si instalatiile pe care trebuie sa le utilizeze.

12
Nov

Exista si posibilitatea sa fiti sanctionat pentru nerespectarea anumitor prevederi legale. In acest caz, mare atentie la termenul pana la care trebuie sa achitati amenda! Aceasta deoarece, daca platiti intr-un interval de 48 de ore, veti achita doar jumatate din minimul amenzii!

Inspectorii de munca nu se grabesc sa sanctioneze contraventional cu orice pret. Insa, cand constata abateri grave, nu pot face altceva decat sa sanctioneze! Totusi, daca nu sunteti de acord cu rezultatul controlului, puteti depune contestatie, in termen de 15 zile, la institutia indicata in procesul-verbal de constatare intocmit de catre organul de control.

Este posibil sa castigati in fata instantei judecatoresti. Dar, atentie! O amenda de 10.000 de lei se reduce la 1.500 de lei in termen de 48 ore (jumatate din minimul de 3.000 de lei). Daca pierdeti insa procesul, veti achita 10.000 de lei, plus cheltuielile de judecata si onorariul avocatului...

Asadar, cantariti bine decizia de a face contestatie!

05
Nov

Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor.

Durata instruirii periodice este de 2 ore (exemplu).

Intervalul dintre doua instruiri si implicit periodicitatea se stabileste pentru fiecare functie (care este consemnata in fisa de instruire individuala in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru (ex. muncitor necalificat lunar).

Verificarea instruirii periodice trebuie efectuata de catre (se precizeaza in clar numele si functia):

- seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea;

- prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care va semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirm�nd astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

Instruirea periodica se efectueaza pe baza tematicilor aprobate de catre conducere.

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de c�te ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, sau la modificarea proceselor de munca.

29
Oct

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza de catre persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1) sunt bine pregatite profesional;

2) cunosc problematica specifica domeniului managementului situatiilor de urgenta;

3) poseda calitati psihopedagogice si atestatele prevazute de lege.

Conducatorul unei institutii publice, patronul sau managerul unui operator economic poate desemna una din urmatoarele categorii de personal pentru a efectua instructaje in domeniul situatiilor de urgenta:

- persoanele cu atributii de conducere in cadrul unitatii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori sefii locurilor de munca in care sunt prevazute asemenea instructaje;

- cadrele tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor sau personalul de specialitate in domeniul protectiei civile (inspectori de protectie civila);

- sefii serviciilor voluntare/private de urgenta

22
Oct

Intrebare: Lista de verificare pentru identificarea pericolelor psihosociale

Raspuns: Modul de folosire a listei de verificare a pericolelor psihosociale.

Datorita faptului ca pericolele psihosociale in 90% din cazuri sunt cauzate de stres, care, in general, reprezinta reactia persoanei la factori externi, identificarea pericolelor psihosociale trebuie sa se bazeze pe analiza reactiei individuale la acestia.

Acest lucru se poate realiza cu ajutorul chestionarului.

Chestionarul trebuie sa fie anonim si sa fie completat de un numar de minimum zece lucratori care lucreaza in conditii comparabile, de preferat intr-o zona de evaluare.

Exista pericole la locul de munca daca s-a raspuns la cel putin o intrebare cu �NU�.

Pe baza analizei frecventei raspunsurilor, va rezulta un grup de perceptii similare care reprezinta pericole psihosociale posibile.

Lista intrebarilor este o exemplificare, nu este exaustiva si nu acopera toate situatiile posibile in care exista pericole psihosociale.

MEDIUL DE MUNCA

1. Mediul de munca este adecvat (zgomot, temperatura, iluminat etc.)?

2. La locul de munca se regasesc substante periculoase (praf, vapori, gaze, substante chimice etc.)?

3. Sunt utilizate utilaje, echipamente sau masini periculoase?

4. Activitatea lucratorului se desfasoara intr-un mediu izolat?

5. Sunt prezente riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala?

SARCINA DE MUNCA

1. Sarcinile de munca sunt monotone si repetitive?

2. Sarcinile de munca necesita o concentrare ridicata?

3. Sarcinile de munca sunt scurte si similare?

4. Sarcinile de munca sunt dificile din punct de vedere fizic?

Pagina: